Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   RODO   |   Kontakt
Instalacje wewnętrzne ogrzewania podłogowo-ściennego
Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej łączone za pomocą tulei zaciskowej
źródła zasilania budynku w energię cieplną
Dofinansowanie instalacji OZE - Prosument
Zbiorniki buforowe
Centrale akumulacyjne
Kolektory słoneczne
Akumulatory ciepła
Pompy ciepła
Kotły gazowe
Kotły zgazowujące drewno
Gazowe pompy ciepła
Płyty fundamentowe oraz stropy grzewcze
Fotowoltaika
Wentylacja z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
PROJEKTY

BIURO PROJEKTOWE

Zapewniamy kompleksowe realizacje zleceń„ - od projektu, przez wykonawstwo po odbiór!

Nasza dział‚alność‡ obejmuje:

  • projekty instalacji gazowych wewnę™trznych i zewnę™trznych: uzyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej, pozwolenie na budowę™/zgł‚oszenie do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgł‚oszenie rozpoczęcia robót
    w PINB, przygotowanie wszystkich dokumentów potrzebnych do odbioru i uruchomienia instalacji;
  • projekty instalacji: CO (ogrzewanie podł‚ogowe, ś›cienne, grzejnikowe itp.), WOD-KAN;
  • projekty kotł‚owni i węzł‚ów cieplnych;
  • projekty zbiorników buforowych na zamówienie;
  • charakterystyki energetyczne;
  • projekty sieci i przyłączy wodocią…gowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych.

Przyjeżdżamy, pomagamy, doradzamy, załatwiamy wszystkie niezbędne formalnoś›ci. Nasze realizacje są… przemyś›lane pod każdym wzglę™dem. Zwracamy uwagę na techniczne możliwoś›ci wykonania oraz późniejsze koszty obsł‚ugi i eksploatacji urządzeń„
i instalacji.

Posiadamy uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń„ cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zapraszamy do kontaktu i indywidualnej wyceny!

 

PROJEKTY ANGELIKA BARON-JANIK

ul. Główna 4, 43-424 Drogomyś›l

tel.: +48 518 600 263

email: projekty@baron.com.pl