Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   RODO   |   Kontakt
Instalacje wewnętrzne ogrzewania podłogowo-ściennego
Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej łączone za pomocą tulei zaciskowej
źródła zasilania budynku w energię cieplną
Dofinansowanie instalacji OZE - Prosument
Zbiorniki buforowe
Centrale akumulacyjne
Kolektory słoneczne
Akumulatory ciepła
Pompy ciepła
Kotły gazowe
Kotły zgazowujące drewno
Gazowe pompy ciepła
Płyty fundamentowe oraz stropy grzewcze
Fotowoltaika
Wentylacja z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
PROJEKTY

 

 

 

GAZOWE POMPY CIEPŁA

 

 

Gazowe pompy ciepła (GHP - Gas Heat Pumps) sa zaawansowanym technologicznie,
nowoczesnym, oszczednym i komfortowym rozwiazaniem, które pozwala na
maksymalizacje wydajnosci i redukcje zużycia energii. Układy GHP wyróżniaja sie
znacznie na tle tradycyjnych technologii grzewczo-klimatyzacyjnych i układów pomp
ciepła. Instalacje GHP AISIN pozwalaja na niezwykle sprawne i efektywne wykorzystanie
energii zawartej w gazie ziemnym lub LPG i przekształcenie jej w obrebie
jednej instalacji na chłód, ciepło i ciepła wode użytkowa, umożliwiajac tym samym
uzyskanie znacznych oszczednosci zarówno na etapie projektowania i wykonania
instalacji, jak i w okresie jej eksploatacji.

 

Technologia GHP opracowana została w Japonii, gdzie na przestrzeni ponad 20 lat została doprowadzona do perfekcji
i stosowana jest w ponad 60% wszystkich obiektów instytucjonalnych i przemysłowych. Od kilku lat technologia
ta dostepna jest także w Europie, gdzie wykonano już ponad 1 800 instalacji z zastosowaniem gazowych pomp
ciepła GHP AISIN. W chwili obecnej technologia GHP AISIN trafia także do Polski, gdzie istnieje olbrzymi potencjał
jej zastosowan.
Ze wzgledu na skalowalnosc mocy i możliwosc przekazywania energii w różnych układach (Dx, AWS, AHU, HWK),
urzadzenia GHP AISIN znajduja zastosowanie w różnego typu obiektach - poczawszy od prywatnych willi i apartamentowców,
a skonczywszy na hotelach i bankach, od supermarketów i centrów rozrywki do restauracji i szkół, od
salonów samochodowych do zakładów produkcyjnych - wszystkie obiekty o dużej kubaturze, gdzie wymagana jest
klimatyzacja i ogrzewanie moga z powodzeniem wykorzystac zalety jaki niesie ze soba technologia GHP AISIN.

Zasada działania:

W układach GHP silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym lub LPG wykorzystany jest do napedu zespołu sprężarek
pracujacych w wysokowydajnym układzie pompy ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRF
(Variable Refrigerant Flow). Ciepło powstające podczas pracy silnika wykorzystywane jest w trybie ogrzewania jako
źródło ciepła zasilajacego obieg pompy ciepła, a w trybie chłodzenia pozwala na wyeliminowanie strat zwiazanych
z procesem odszraniania parownika, jakie wystepuja w układach elektrycznych powietrznych pomp ciepła EHP
(Electric Heat Pumps).
W trybie ogrzewania ciekły czynnik R41 0A podgrzewany jest w wymienniku zewnetrznym z wykorzystaniem ciepła
otoczenia oraz ciepła pochodzacego z układu chłodzenia silnika. W ten sposób nastepuje jego odparowanie. Nastepnie
czynnik podlega sprężeniu i trafia do jednostki wewnetrznej, gdzie nastepuje jego skroplenie i przekazanie
w ten sposób ciepła do pomieszczenia.
W trybie chłodzenia ciekły czynnik R41 0A podlega odparowaniu w jednostce wewnetrznej, przez co nastepuje odebranie
ciepła z klimatyzowanego pomieszczenia. Nastepnie czynnik podlega spreżeniu i skierowany jest do wymiennika
zewnetrznego, gdzie nastepuje jego skroplenie i oddanie w ten sposób ciepła na zewnatrz budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety technologii GHP AISIN

Technologia GHP AISIN wyróżnia się w zdecydowany sposób na tle innych stosowanych w tradycyjnych układach grzewczo-klimatyzacyjnych i układach pomp ciepła. Spośród najważniejszych zalet technologii GHP AISIN należy wymienić następujące:

Utrzymywanie mocy wyjściowej bez względu na zmiany temperatur zewnętrznych

Ciepło wytwarzane przy pracy gazowego silnika spalinowego w urządzeniach GHP AISIN jest odzyskiwane i staje się efektywnym źródłem energii wykorzystywanej w cyklu grzewczym pompy ciepła. Dodatkowo urządzenia GHP AISIN wyposażone są w komputerowo sterowany regulator prędkości obrotowej silnika oraz w układ dołączania sprężarek w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc. Układ ten pozwala na zapewnienie dostawy energii do budynków na odpowiednim poziomie bez względu na zmiany warunków otoczenia. Jest to czynnikiem wyróżniającym gazowe pompy ciepła GHP AISIN od elektrycznych powietrznych pomp ciepła (EHP - Electric Heat Pumps). Różnica ta jest widoczna tym bardziej, im niższa jest temperatura zewnętrzna. Gazowe pompy ciepła GHP AISIN zachowują bliski 100% zakres nominalnych mocy wyjściowych bez względu na zmieniające się warunki zewnętrzne, podczas gdy wydajność układów EHP drastycznie spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej.

Redukcja zużycia energii i kosztów eksploatacji

Zastosowanie gazowego silnika spalinowego w pompach ciepła GHP AISIN  pozwala na uzyskanie określonej nominalnej mocy mechanicznej na zespole sprężarek (a w efekcie mocy cieplnej/chłodniczej przekazanej do budynku) przy niższym koszcie za kilowatogodzinę energii, w porównaniu z elektrycznymi powietrznymi pompami ciepła EHP. Wynika to z faktu, że koszt spalenia gazu ziemnego lub LPG w ilości potrzebnej do wytworzenia odpowiedniej mocy mechanicznej w silniku spalinowym jest niższy niż koszt energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia tej samej mocy w silniku elektrycznym. Wykorzystanie ciepła z układu chłodzenia gazowego silnika spalinowego i odzysk ciepła ze spalin w urządzeniach GHP AISIN pozwala na redukcję kosztów zużycia energii do 40% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami. Ponadto, ze względu na to że nadmiar ciepła z układu chłodzenia silnika spalinowego zostaje przekierowany do wymiennika ciepła i może być wykorzystany do produkcji ciepłej wody użytkowej, efektywność rozwiązań GHP AISIN dodatkowo wzrasta.

Praca bez przerw na odszranianie układu

Dzięki wykorzystaniu ciepła z układu chłodzenia silnika spalinowego, urządzenia GHP AISIN nie wymagają pracy w cyklu odwróconego przebiegu czynnika chłodniczego (wymaganego do niezbędnego odszronienia układu i jego poprawnej pracy), jak ma to miejsce w przypadku elektrycznych powietrznych pomp ciepła EHP. Ponadto wysoka sprawność gazowych silników spalinowych TOYOTA umożliwia uzyskanie bardzo szybkiego ogrzania pomieszczeń nawet przy najniższych temperaturach zewnętrznych.

Łatwość instalacji urządzeń GHP AISIN

Układy z zastosowaniem gazowych pomp ciepła GHP AISIN mogą być umieszczone na dachu budynku lub obok niego. Nie wymagają one wykonywania kosztownych odwiertów jak w przypadku geotermalnych pomp ciepła (porównanie z geotermalnymi pompami ciepła może dotyczyć jedynie trybu ogrzewania, ponieważ w trybie chłodzenia geotermalne pompy ciepła umożliwiają jedynie tzw. chłodzenie pasywne (natural cooling), które umożliwia obniżenie temperatury wewnątrz pomieszczeń zaledwie o kilka stopni,  co wymaga oddzielnie stosowania dodatkowych generatorów chłodu). Ze względu na to, że w technologii GHP AISIN zarówno ogrzewanie jak i chłodzenie realizowane są przy wykorzystaniu jednej instalacji, stwarza to znaczne ułatwienie i redukcję kosztów na etapie projektowania i montażu, oraz w dalszej perspektywie podczas serwisu i konserwacji.

Estetyka wykonania instalacji GHP AISIN

Umieszczenie urządzeń GHP AISIN na dachu budynku lub obok niego oraz rozprowadzenie czynnika roboczego wewnątrz budynku za pomocą przewodów o małych średnicach, pozwala na zcentralizowanie jednostek zewnętrznych całego układu grzewczo-klimatyzacyjnego. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych zapewnia to zachowanie estetyki wykonania elewacji budynków.