Strona g堯wna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 z)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przyk豉dowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   Kontakt
Instalacje wewn皻rzne ogrzewania pod這gowo-軼iennego
Instalacje wewn皻rzne wody zimnej i ciep貫j 陰czone za pomoc tulei zaciskowej
廝鏚豉 zasilania budynku w energi ciepln
Dofinansowanie instalacji OZE - Prosument
Zbiorniki buforowe
Centrale akumulacyjne
Kolektory s這neczne
Akumulatory ciep豉
Pompy ciep豉
Kot造 gazowe
Kot造 zgazowuj帷e drewno
Gazowe pompy ciep豉
P造ty fundamentowe oraz stropy grzewcze
Fotowoltaika
Wentylacja z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciep豉

 

 

 

GAZOWE POMPY CIEPx

 

 

Gazowe pompy ciep豉 (GHP - Gas Heat Pumps) sa zaawansowanym technologicznie,
nowoczesnym, oszczednym i komfortowym rozwiazaniem, które pozwala na
maksymalizacje wydajnosci i redukcje zu篡cia energii. Uk豉dy GHP wyró積iaja sie
znacznie na tle tradycyjnych technologii grzewczo-klimatyzacyjnych i uk豉dów pomp
ciep豉. Instalacje GHP AISIN pozwalaja na niezwykle sprawne i efektywne wykorzystanie
energii zawartej w gazie ziemnym lub LPG i przekszta販enie jej w obrebie
jednej instalacji na chód, ciep這 i ciep豉 wode u篡tkowa, umo磧iwiajac tym samym
uzyskanie znacznych oszczednosci zarówno na etapie projektowania i wykonania
instalacji, jak i w okresie jej eksploatacji.

 

Technologia GHP opracowana zosta豉 w Japonii, gdzie na przestrzeni ponad 20 lat zosta豉 doprowadzona do perfekcji
i stosowana jest w ponad 60% wszystkich obiektów instytucjonalnych i przemys這wych. Od kilku lat technologia
ta dostepna jest tak瞠 w Europie, gdzie wykonano ju ponad 1 800 instalacji z zastosowaniem gazowych pomp
ciep豉 GHP AISIN. W chwili obecnej technologia GHP AISIN trafia tak瞠 do Polski, gdzie istnieje olbrzymi potencja
jej zastosowan.
Ze wzgledu na skalowalnosc mocy i mo磧iwosc przekazywania energii w ró積ych uk豉dach (Dx, AWS, AHU, HWK),
urzadzenia GHP AISIN znajduja zastosowanie w ró積ego typu obiektach - poczawszy od prywatnych willi i apartamentowców,
a skonczywszy na hotelach i bankach, od supermarketów i centrów rozrywki do restauracji i szkó, od
salonów samochodowych do zak豉dów produkcyjnych - wszystkie obiekty o du瞠j kubaturze, gdzie wymagana jest
klimatyzacja i ogrzewanie moga z powodzeniem wykorzystac zalety jaki niesie ze soba technologia GHP AISIN.

Zasada dzia豉nia:

W uk豉dach GHP silnik spalinowy zasilany gazem ziemnym lub LPG wykorzystany jest do napedu zespo逝 spr篹arek
pracujacych w wysokowydajnym uk豉dzie pompy ciep豉 ze zmiennym przep造wem czynnika ch這dniczego VRF
(Variable Refrigerant Flow). Ciep這 powstaj帷e podczas pracy silnika wykorzystywane jest w trybie ogrzewania jako
廝ód這 ciep豉 zasilajacego obieg pompy ciep豉, a w trybie ch這dzenia pozwala na wyeliminowanie strat zwiazanych
z procesem odszraniania parownika, jakie wystepuja w uk豉dach elektrycznych powietrznych pomp ciep豉 EHP
(Electric Heat Pumps).
W trybie ogrzewania ciek造 czynnik R41 0A podgrzewany jest w wymienniku zewnetrznym z wykorzystaniem ciep豉
otoczenia oraz ciep豉 pochodzacego z uk豉du ch這dzenia silnika. W ten sposób nastepuje jego odparowanie. Nastepnie
czynnik podlega spr篹eniu i trafia do jednostki wewnetrznej, gdzie nastepuje jego skroplenie i przekazanie
w ten sposób ciep豉 do pomieszczenia.
W trybie ch這dzenia ciek造 czynnik R41 0A podlega odparowaniu w jednostce wewnetrznej, przez co nastepuje odebranie
ciep豉 z klimatyzowanego pomieszczenia. Nastepnie czynnik podlega spre瞠niu i skierowany jest do wymiennika
zewnetrznego, gdzie nastepuje jego skroplenie i oddanie w ten sposób ciep豉 na zewnatrz budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety technologii GHP AISIN

Technologia GHP AISIN wyró積ia si w zdecydowany sposób na tle innych stosowanych w tradycyjnych uk豉dach grzewczo-klimatyzacyjnych i uk豉dach pomp ciep豉. Spo鈔ód najwa積iejszych zalet technologii GHP AISIN nale篡 wymieni nast瘼uj帷e:

Utrzymywanie mocy wyj軼iowej bez wzgl璠u na zmiany temperatur zewn皻rznych

Ciep這 wytwarzane przy pracy gazowego silnika spalinowego w urz康zeniach GHP AISIN jest odzyskiwane i staje si efektywnym 廝ód貫m energii wykorzystywanej w cyklu grzewczym pompy ciep豉. Dodatkowo urz康zenia GHP AISIN wyposa穎ne s w komputerowo sterowany regulator pr璠ko軼i obrotowej silnika oraz w uk豉d do陰czania spr篹arek w zale積o軼i od aktualnego zapotrzebowania na moc. Uk豉d ten pozwala na zapewnienie dostawy energii do budynków na odpowiednim poziomie bez wzgl璠u na zmiany warunków otoczenia. Jest to czynnikiem wyró積iaj帷ym gazowe pompy ciep豉 GHP AISIN od elektrycznych powietrznych pomp ciep豉 (EHP - Electric Heat Pumps). Ró積ica ta jest widoczna tym bardziej, im ni窺za jest temperatura zewn皻rzna. Gazowe pompy ciep豉 GHP AISIN zachowuj bliski 100% zakres nominalnych mocy wyj軼iowych bez wzgl璠u na zmieniaj帷e si warunki zewn皻rzne, podczas gdy wydajno嗆 uk豉dów EHP drastycznie spada wraz ze spadkiem temperatury zewn皻rznej.

Redukcja zu篡cia energii i kosztów eksploatacji

Zastosowanie gazowego silnika spalinowego w pompach ciep豉 GHP AISIN  pozwala na uzyskanie okre郵onej nominalnej mocy mechanicznej na zespole spr篹arek (a w efekcie mocy cieplnej/ch這dniczej przekazanej do budynku) przy ni窺zym koszcie za kilowatogodzin energii, w porównaniu z elektrycznymi powietrznymi pompami ciep豉 EHP. Wynika to z faktu, 瞠 koszt spalenia gazu ziemnego lub LPG w ilo軼i potrzebnej do wytworzenia odpowiedniej mocy mechanicznej w silniku spalinowym jest ni窺zy ni koszt energii elektrycznej potrzebnej do wytworzenia tej samej mocy w silniku elektrycznym. Wykorzystanie ciep豉 z uk豉du ch這dzenia gazowego silnika spalinowego i odzysk ciep豉 ze spalin w urz康zeniach GHP AISIN pozwala na redukcj kosztów zu篡cia energii do 40% w porównaniu z tradycyjnymi technologiami. Ponadto, ze wzgl璠u na to 瞠 nadmiar ciep豉 z uk豉du ch這dzenia silnika spalinowego zostaje przekierowany do wymiennika ciep豉 i mo瞠 by wykorzystany do produkcji ciep貫j wody u篡tkowej, efektywno嗆 rozwi您a GHP AISIN dodatkowo wzrasta.

Praca bez przerw na odszranianie uk豉du

Dzi瘯i wykorzystaniu ciep豉 z uk豉du ch這dzenia silnika spalinowego, urz康zenia GHP AISIN nie wymagaj pracy w cyklu odwróconego przebiegu czynnika ch這dniczego (wymaganego do niezb璠nego odszronienia uk豉du i jego poprawnej pracy), jak ma to miejsce w przypadku elektrycznych powietrznych pomp ciep豉 EHP. Ponadto wysoka sprawno嗆 gazowych silników spalinowych TOYOTA umo磧iwia uzyskanie bardzo szybkiego ogrzania pomieszcze nawet przy najni窺zych temperaturach zewn皻rznych.

ζtwo嗆 instalacji urz康ze GHP AISIN

Uk豉dy z zastosowaniem gazowych pomp ciep豉 GHP AISIN mog by umieszczone na dachu budynku lub obok niego. Nie wymagaj one wykonywania kosztownych odwiertów jak w przypadku geotermalnych pomp ciep豉 (porównanie z geotermalnymi pompami ciep豉 mo瞠 dotyczy jedynie trybu ogrzewania, poniewa w trybie ch這dzenia geotermalne pompy ciep豉 umo磧iwiaj jedynie tzw. ch這dzenie pasywne (natural cooling), które umo磧iwia obni瞠nie temperatury wewn徠rz pomieszcze zaledwie o kilka stopni,  co wymaga oddzielnie stosowania dodatkowych generatorów ch這du). Ze wzgl璠u na to, 瞠 w technologii GHP AISIN zarówno ogrzewanie jak i ch這dzenie realizowane s przy wykorzystaniu jednej instalacji, stwarza to znaczne u豉twienie i redukcj kosztów na etapie projektowania i monta簑, oraz w dalszej perspektywie podczas serwisu i konserwacji.

Estetyka wykonania instalacji GHP AISIN

Umieszczenie urz康ze GHP AISIN na dachu budynku lub obok niego oraz rozprowadzenie czynnika roboczego wewn徠rz budynku za pomoc przewodów o ma造ch 鈔ednicach, pozwala na zcentralizowanie jednostek zewn皻rznych ca貫go uk豉du grzewczo-klimatyzacyjnego. W odró積ieniu od tradycyjnych rozwi您a klimatyzacyjnych zapewnia to zachowanie estetyki wykonania elewacji budynków.