Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   RODO   |   Kontakt
Instalacje wewnętrzne ogrzewania podłogowo-ściennego
Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej łączone za pomocą tulei zaciskowej
źródła zasilania budynku w energię cieplną
Dofinansowanie instalacji OZE - Prosument
Zbiorniki buforowe
Centrale akumulacyjne
Kolektory słoneczne
Akumulatory ciepła
Pompy ciepła
Kotły gazowe
Kotły zgazowujące drewno
Gazowe pompy ciepła
Płyty fundamentowe oraz stropy grzewcze
Fotowoltaika
Wentylacja z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
PROJEKTY

 

 

DOFINANSOWANIE INSTALACJI - PROSUMENT

 

 

 

 

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

 

Prosument – co to jest i jaki ma cel

PROSUMENT to  program, który ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów, oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Będzie to prowadzić do ograniczenia lub uniknięcia emisji COw wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Pilotażowa część programu w wysokości 300 mln zł uruchomiona została w latach 2014-2015. Cały program obowiązuje do 2020 roku (zawieranie umów do 2018 roku).

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

·        energii elektrycznej

·        ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku),

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Finansowane będą instalacje wykorzystujące:

·        źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

·        systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 

Co ważne, program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Instalacja źródeł ciepła musi być połączona z instalacją do produkcji energii elektrycznej.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

·        pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

·        dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),

·        maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

·        określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

·        oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,

·        maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

·        wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych