Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   RODO   |   Kontakt
Instalacje wewnętrzne ogrzewania podłogowo-ściennego
Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej łączone za pomocą tulei zaciskowej
źródła zasilania budynku w energię cieplną
Dofinansowanie instalacji OZE - Prosument
Zbiorniki buforowe
Centrale akumulacyjne
Kolektory słoneczne
Akumulatory ciepła
Pompy ciepła
Kotły gazowe
Kotły zgazowujące drewno
Gazowe pompy ciepła
Płyty fundamentowe oraz stropy grzewcze
Fotowoltaika
Wentylacja z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
PROJEKTY

 

 

WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

 

Działanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu temperatury gruntu oscylującej na poziomie ok. 8°C (na głębokości ok. 1,5 m poniżej rzędnej terenu) do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem rur w gruncie. Powietrze to jest dalej przekazywane do centrali wentylacyjnej i rozprowadzane systemem rur wentylacyjnych po budynku. Daje to oszczędności w zimie, oraz brak konieczności montażu klimatyzatorów.

Schemat działania instalacji zimą i latem:

Wentylacja taka funkcjonuje efektywniej we współpracy z gruntowym powie­trznym wymiennikiem ciepła AWADUKT Thermo firmy REHAU. Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła (w skrócie GPWC) jest instalacją zapewniającą dopływ świeżego, higienicznego i przefiltrowanego powietrza do centrali wentylacyjnej (rekupera­tora) oraz gwarantującą wstępne podgrzanie lub schłodzenie tego powietrza. GPWC AWADUKT Thermo to typ przeponowego wymiennika rurowego, w którym powietrze pełni rolę medium, ale nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu po­wietrza z gruntem. Wewnętrzna higieniczna warstwa z cząstkami srebra zapewnia bezpieczeństwo użytkowania przez cały okres eksploatacji.

Schemat wentylacji:

Zalety systemu:

- higieniczne i czyste powietrze ze śladową ilością drobnoustrojów dzięki cząstkom srebra w wewnętrznej warstwie antybakteryjnej
- znaczna poprawa jakości powietrza wentylacyjnego (powietrze świeże o optymalnej wilgotności i temperaturze)
- zapobieganie zawilgoceniu i zagrzybieniu budynków
- zwiększenie wydajności systemów rekuperacyjnych
- wstępne podgrzanie świeżego powietrza wentylacyjnego zimą (nawet o 22°C)
- oszczędność na kosztach ogrzewania do 30% rocznie
- zdrowa i naturalna klimatyzacja świeżym powietrzem z obniżoną zawartością wilgoci (schłodzenie powietrza zewnętrznego nawet o 20°C)
- skuteczne zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem