Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   RODO   |   Kontakt
Instalacje wewnętrzne ogrzewania podłogowo-ściennego
Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej łączone za pomocą tulei zaciskowej
źródła zasilania budynku w energię cieplną
Dofinansowanie instalacji OZE - Prosument
Zbiorniki buforowe
Centrale akumulacyjne
Kolektory słoneczne
Akumulatory ciepła
Pompy ciepła
Kotły gazowe
Kotły zgazowujące drewno
Gazowe pompy ciepła
Płyty fundamentowe oraz stropy grzewcze
Fotowoltaika
Wentylacja z zastosowaniem gruntowego powietrznego wymiennika ciepła
PROJEKTY

 

 

POMPY CIEPŁA

 

Znalezione obrazy dla zapytania vitocal 200S

 

 

 

 

Jak działa pompa ciepła ?

Pompa ciepła wykorzystuje darmową energię ze środowiska naturalnego. Ciepło słoneczne zakumulowane w gruncie, wodzie gruntowej lub z powietrza atmosferycznego (okreslane jako dolne źródła ciepła) i przy pomocy energii elektrycznej przekształca w komfortowe ciepło grzewcze:

A dokładniej - w parowniku, energia środowiska naturalnego przekazywana jest czynnikowi roboczemu krążącemu w pompie ciepła. Jako czynniki robocze stosowane są zazwyczaj: R407C, R410A, R404A i R134A – nie zawierają halogenów, są nietoksyczne, biologicznie degradowalne i niepalne.  Czynnik roboczy o niskiej temperaturze wrzenia (nawet poniżej 0°C), ulega odparowaniu a tym samym odbiera pewną ilość ciepła ze środowiska naturalnego. Następnie, odparowany czynnik roboczy zasysany jest przez sprężarkę gdzie jest sprężany – wzrasta jego ciśnienie i temperatura. Para czynnika o podwyższonym ciśnieniu i temperaturze kierowana jest do skraplacza gdzie ulega skropleniu i przekazuje ciepło wodzie grzewczej zasilającej instalację centralnego ogrzewania budynku (górne źródło ciepła). W pompach ciepła jako parownik (oprócz pompy wykorzystującej powietrze jako źródło ciepła) i skraplacz stosuje się głównie płytowe wymienniki ciepła ze stali szlachetnej. Po oddaniu ciepła w skraplaczu czynnik roboczy przepływa przez zawór rozprężny gdzie powraca do parametrów wyjściowych tj. niskiego ciśnienia i temperatury. Ponownie ulega odparowaniu w parowniku i cykl się powtarza.

 

 

Można powiedzieć, że pompa ciepła transportuje ciepło z dolnego źródła ciepła do górnego. Przy czym pobiera również energię elektryczną potrzebną do napędu sprężarki. Energia przekazana wodzie grzewczej jest więc sumą ciepła pobranego w parowniku (ciepło ze środowiska) i energii elektrycznej pobieranej do napędu sprężarki. Nowoczesne pompy ciepła pobierają około 70% ciepła potrzebnego do ogrzewania budynku ze środowiska naturalnego, a jedynie w 30% energię elektryczną do napędu sprężarki i wszystkich urządzeń elektrycznych pracujących w instalacji.

Rodzaje pomp ciepła:
 
Pompy ciepła gruntowe - urządzenie pobiera ciepło zakumulowane pod ziemią. Odbywa się to na dwa możliwe sposoby. Pierwszym z nich jest wykonanie pionowych odwiertów wgłąb ziemi na odległość ok. 80-150m. Wymiennik taki daje gwarancję stabilności temperatury, jednak wykonanie odwiertów wiąże się z poniesieniem sporych kosztów. Drugim sposobem poboru ciepła z gruntu jest zastosowanie wymiennika poziomego w postaci rur o łącznej długości nawet kilkuset metrów, umieszczonych poniżej granicy zamarzania ziemi. W przypadku takiej instalacji niezbędna jest odpowiednio duża powierzchnia terenu, na którym można rozmieścić wymiennik. Rury wymiennika pionowego lub poziomego wypełnione są glikolem. Mieszanka wody i glikolu nazywana jest solanką, przez co niekiedy można spotkać się z określeniem gruntowej pompy ciepła jako pompa typu solanka/woda.
 
Pompy ciepła powietrzne - wykorzystują ciepło z powietrza, przez co nie wymagają instalowania wymienników w gruncie. Dzięki temu są urządzeniami znacznie tańszymi oraz prostszymi w montażu. Powietrzne pompy ciepła z powodzeniem mogą pracować również przy ujemnych temperaturach (w zależności od urządzenia nawet do -20ºC. Jednak przy silnych mrozach konieczne jest wsparcie pracy pompy ciepła grzałką elektryczną czy kotłem grzewczym. 
 
Pompy ciepła woda-woda - dolnym źródłem ciepła jest woda gruntowa, ciepło zazwyczaj jest uzyskiwane za pomocą systemu studni.