Strona główna | Rejestracja | Logowanie | Koszyk (0.00 zł)
  Produkty   |   Technika   |   Serwis   |   Partnerzy   |   Przykładowe realizacje   |   Konfigurator instalacji   |   Konfigurator centrala akumulacyjna   |   O nas   |   Kontakt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Tytuł projektu: "Wzrost Konkurencyjności Firmy poprzez wdrożenie do Produkcji Nowego Typu Zbiorników Buforowych"

Beneficjent: BARON JAN BARON - Technika grzewcza, sanitarna, gazowa

Wartość projektu: 817.400,00 zł

Wartość dofinansowania: 399.990,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

1. Zapytanie ofertowe na zakup usług
2. Zapytanie ofertowe na na zakup oprogramowania typu AutoCAD
3. Zapytanie ofertowe na zakup środków trwałych
4. Oferty pracy